Loading

King of Prism - Shiny Seven Stars - - Ichijou Shin - Juuouin Kakeru - Kougami Taiga - Saionji Leo - Suzuno Yuu - Tachibana Yukinojou - Takahashi Minato - Clear File - King of Prism x Ookawa bkub - Edel Rose (Arma Bianca)King of Prism - Shiny Seven Stars - - Ichijou Shin - Juuouin Kakeru - Kougami Taiga - Saionji Leo - Suzuno Yuu - Tachibana Yukinojou - Takahashi Minato - Clear File - King of Prism x Ookawa bkub - Edel Rose (Arma Bianca)¥ Acheter¥ Acheter